Dal★Shabet の新曲「금토일(FRI.SAT.SUN)」MVが公開されました!![MV] 달샤벳(Dalshabet) _ 금토일(FRI. SAT. SUN)Dal★Shabet 금토일(FRI.SAT.SUN)MV Full