Dal★Shabet の新曲
「금토일(FRI.SAT.SUN)」
MVが公開されました!!Dal★Shabet 금토일(FRI.SAT.SUN)MV Full


026.jpg000.jpg


002.jpg


004.jpg


006.jpg


008.jpg


009.jpg


020 (2).jpg


022.jpg

024.jpg